Book a workplace in one of the start-up hotspots in the province. Book now

GreenSoil Group

Over de gehele wereld worden stukken grond verontreinigd door industriële activiteiten. Deze bodemverontreinigingen kunnen een risico vormen voor mens, dier en natuur. In een aantal landen wordt reeds sinds lange tijd actief de bodem gesaneerd waar deze verontreinigd is geraakt. In Nederland is er al sinds de jaren 70 een bodemsaneringsmarkt. In deze markt is veel ervaring opgedaan met betrekking tot het kosten efficiënt saneren van verontreinigde bodem.

Met name voor het in-situ en on-site saneren is veel ervaring en expertise nodig. In-situ Saneren betekent het saneren van verontreinigd grond en grondwater zonder de grond te ontgraven. On-site saneren betekent de verontreinigde grond ontgraven en op de locatie reinigen en hergebruiken.

GreenSoil Group richt zich op de internationale niche markt van de in-situ en on-site bodemsaneringen.

Waarbij op een kostenefficiente en duurzame wijze verontreinigde grond en grondwater wordt gereinigd. Vanuit het duurzaamheidskarakter en de robuustheid van de techniek worden met name biologische reinigingsmethoden gebruikt.

© IncubaThor 2024
IncubaThor is an initiative by investment company LRM, city Genk, KU Leuven and Campus EnergyVille.

We use cookies or similar technologies (e.g. pixels or social media plug-ins) to optimise your user experience on our website, among other things. In addition, we wish to use analytical and marketing cookies to personalise your visit to our website, to send targeted advertisements to you, and to give us more insight into your use of our website.

Do you consent to our use of cookies for an optimal website experience, so that we can improve our website and surprise you with advertisements? Then confirm with ‘OK’.

Conversely, would you like to set specific preferences for different types of cookies? This can be done via our Cookie Policy. Would you like more information about our use of cookies or how to delete cookies? Please read our Cookie Policy.