flux50
10 mei 2017

Flux50 brengt Vlaamse slimme energie-industrie tot commerciële doorbraken

De Vlaamse Speerpuntcluster Energie heet voortaan Flux50 en helpt Vlaamse bedrijven uit de energie-, IT- en bouwsector om commerciële doorbraken te realiseren bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem.

Nieuwe naam

Vandaag onthulde de Vlaamse Speerpuntcluster Energie in aanwezigheid van Vlaams minister Philippe Muyters haar nieuwe naam. Flux50 brengt Vlaamse slimme energie-industrie tot commerciële doorbraken Dit gebeurt via living labprojecten in vijf themagebieden. De Universiteit Gent zette mee haar schouders onder het oorspronkelijke initiatief.

Vorige week was Maroš Šefčovič, vicepresident van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor diens Energie Unie, te gast in België in het kader van zijn tweede Energy Tour. Eind 2017 moeten de Europese lidstaten immers hun nationale energie- en klimaatplannen indienen. Tijdens zijn bezoek sprak vicepresident Šefčovič een videoboodschap in met lovende woorden voor de Vlaamse Speerpuntcluster Energie, die vanaf vandaag als Flux50 door het leven gaat.
Maroš Šefčovič: “De transitie naar een koolstofarme maatschappij is een intensief proces, waaraan politiek en middenveld moeten samenwerken. Met Flux50 heeft Vlaanderen een uniek platform in huis, dat de samenwerking stimuleert tussen bedrijven uit verschillende sectoren en van verschillende omvang, maar ook met kennisinstellingen, beleidsmakers en zelfs de eindgebruiker.”

Commerciële competitiviteit en duurzaamheid

Vlaanderen is doordrongen van het besef dat commerciële competitiviteit en duurzaamheid op energievlak hand in hand kunnen gaan.
Leen Peeters van Th!nk E: “Als bedrijf in de energiesector beseffen we al geruime tijd dat we bepaalde zaken niet alleen kunnen. Er is een grote bereidheid en ambitie om als ‘Slimme Energieregio Vlaanderen’ samen te werken aan innovatieve, geïntegreerde energieproducten en -diensten. Met Flux50 is er nu eindelijk een structuur die dat faciliteert. Met een gecoördineerde, internationaal gerichte aanpak kunnen wij, Vlaamse bedrijven, inspelen op economische groeikansen en tegelijk zorgen voor een versnelling in de transitie naar een koolstofarm energiesysteem.”

Vanuit die filosofie dienden 71 geëngageerde partijen, onder wie 61 bedrijven, in september 2016 een aanvraag in om erkend te worden als Speerpuntcluster Energie door de Vlaamse Overheid. Negen organisaties zetten hun schouders onder deze aanvraag: Smart Grids Flanders, Agoria, Voka, VCB, Pixii – Kennisplatform Energieneutraal Bouwen, Living Tomorrow, iMinds, de Universiteit Gent en EnergyVille.

In december 2016 kwam er groen licht voor de Vlaamse Energiecluster, die vandaag tot Flux50 wordt herdoopt.
Bernard De Potter, administrateur-generaal van VLAIO: “Via het clusterbeleid wil Agentschap Innoveren & Ondernemen de drempels wegnemen die de samenwerking tussen bedrijven, al dan niet in samenwerking met kennisinstellingen, belemmeren. Van een speerpuntcluster wordt een ambitieus plan verwacht dat de groeiambities en internationalisering van een groep van innovatiegerichte Vlaamse bedrijven door de clustersamenwerking ondersteunt. Flux50, de speerpuntcluster van energiebedrijven, gaat innovatietrajecten opstarten in vijf thematische domeinen of innovatorzones – energiehavens, microgrids, multi-energietoepassingen op wijkniveau, energy cloud toepassingen en intelligente renovatie. De klemtoon ligt op de realisatie van internationaal vermarktbare slimme energietoepassingen. Flux50 gaat voor economische toegevoegde waarde, precies waar het clusterbeleid voor staat.”

Nieuwe naam, eerste oproep

De eerste maanden van 2017 werd hard gewerkt aan de uitbouw van de Vlaamse Energiecluster. Per innovatorzone werd een kick-off meeting georganiseerd waarin geïnteresseerde bedrijven ideeën konden laten rijpen en partners met aanvullende competenties konden ontmoeten om zo consortia te vormen. Jan Jaeken (Milvus) trad aan als nieuwe voorzitter van de Raad Van Bestuur en de definitieve branding werd op punt gesteld.
Frederik Loeckx, Algemeen Directeur Flux50: “Onze nieuwe naam klinkt internationaal en ambitieus, dat past bij ons. De ‘Flux’ verwijst naar elektrische stroom of warmtestroom, maar is tegelijk een breder concept. Onze organisatie kijkt immers voorbij het grid, bv. naar geïntegreerde energiestromen en slimme, digitale toepassingen. De ‘50’ in Flux50 verwijst naar de klimaatdoelstellingen tegen 2050, zeg maar de bredere maatschappelijke achtergrond van onze living labs en opschaalbare demonstratie-activiteiten. Eerder deze maand lanceerden we een oproep tot haalbaarheidsstudies, die loopt tot 31 mei. Het is de bedoeling om begin 2018 de eerste living labs op te starten.”

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters was aanwezig bij de onthulling van de naam en het logo van Flux50: “We weten allemaal dat het energievraagstuk een van de belangrijkste uitdagingen van de toekomst is. Met het clusterbeleid zorgen we ervoor dat ondernemingen, kennisinstellingen en de overheid de handen in elkaar slaan om een antwoord te vinden op die uitdagingen. Flux50 doet dit voor energie, VIL voor logistiek, SIM voor materialen en Catalisti voor chemie en kunststoffen. Het zijn de vier speerpunten van het clusterbeleid waarmee we een echte lange termijnstrategie willen uittekenen.”