Energy Mission
2020dec 03

Energy Mission 2020: save the new date

IncubaThor
 

   Update 17/09/2020   

Omwille van de aanhoudende coronacrisis hebben we helaas de spijtige beslissing moeten nemen om het congres Energy Mission 2020, dat op 3 & 4 december 2020 in Genk zou plaatsvinden, te annuleren.

Gezien de geldende regels inzake persoonlijke contacten en de beperkte mogelijkheden tot netwerking, is het onmogelijk om de grootste doelstelling van het congres, het samenbrengen van deelnemers, te realiseren.

Tegelijkertijd is de nood om te bouwen aan een meer duurzame en veerkrachtige toekomst nooit groter geweest dan nu. Daarom zullen we wel een sterk online evenement organiseren op 3 december 2020. Centraal staan de kwalitatieve inzichten in de huidige trends en ontwikkelingen rondom de evolutie naar een koolstofarme samenleving. Daarnaast zullen we het fysieke evenement Energy Mission verplaatsen naar 21 en 22 oktober 2021 op Thor Park in Genk.

Meer details rond het online programma zullen in de komende weken volgen.

 
   Oorspronkelijk bericht   
 
De wereld wordt overweldigd door de impact van Covid-19, maar als we samen sterk staan, is het momentum om een ​​duurzamere en veerkrachtiger toekomst op te bouwen nog nooit zo sterk geweest.
Dit is hét beste moment om onze energiemissie te lanceren.
 
Een missie om onze economie koolstofarm te maken, vooral in energie-intensieve sectoren zoals rurale omgeving, industrie en energieopwekking. Onderzoek, innovatie en een sectoroverschrijdende aanpak zullen een cruciale rol spelen en veel kansen bieden voor het opschalen van duurzame economische activiteiten.
 
De ‘Energy Mission’ conferentie vindt plaats op 3 & 4 december 2020 in Genk, België.
Internationale specialisten en bedrijven begeleiden u bij innovatieve en duurzame energieontwikkelingen. Beslissers van industrie, overheid en kennisinstellingen zullen worden ingezet om de visie van de industrie op één lijn te brengen en transformationele verandering in dit nieuwe landschap teweeg te brengen.
 
De locatie, Thor Central in Thor Park, biedt een unieke locatie om te inspireren, delen en verbinden.
Thor Park is getransformeerd van een kolenmijn naar een state-of-the-art technologiepark en is omgeven door kennis en kunde op het gebied van duurzame energietechniek, technologie en innovatie.
 
Meer informatie vind je terug op www.energymission.be.


 

   Wanneer   

  • Donderdag 3/12/2020
  • Vrijdag 4/12/2020

   Waar   

  • Thor Central @Thor Park

   Programma   

  • Inschrijvingen open: 18/05/2020
  • Deadline vroege inschrijving: 30/09/2020
  • Afsluiten inschrijving: 25/11/2020
  • Energie congres: 3 & 4/12/2020

   Deelname   

  • Je ontvangt een eerste e-mail met een automatische bevestiging dat het registratieformulier is ontvangen
  • Na betaling ontvang je een tweede e-mail dat we je betaling hebben ontvangen