Thor Park

Het Thor Park in Genk, goed voor 89 hectare, is een globaal herbestemmingsproject op de voormalige mijnsite van Waterschei (Genk). Thor Park in Genk is een bedrijfs-, wetenschaps- en technologiesite dat de ambitie heeft om hét competentie center te worden met betrekking tot slimme en duurzame innovatie.

De activiteiten van Thor Park zijn gericht op drie domeinen:

  • Energietransitie
  • Slimme maakindustrie (productie)
  • Smart city applicaties

Thor Park verenigt EnergyVille, IncubaThor, T2-campus, Thor Central en de Smart Manufacturing Campus.

Thor Park wil actief bijdragen aan het vormgeven van de slimme wereld van morgen door de kloof tussen ideeën en valorisatie te overbruggen. We doen dit door drempelverlagend te werken en toegang te bieden tot een mix van gespecialiseerde infrastructuur, kennis, partners en netwerk zoals:

  • Gebouwen per focus domein (EnergyVille, Smart Manufacturing Campus)
  • Gespecialiseerde apparatuur (Tech shop, AR/VR/IR, new energy building)
  • Labofaciliteiten (Batterijlabo, elektrochemisch labo, PV metrologie lab, Smart grid lab etc.)
  • Gespecialiseerde ruimtes (productie, opslag, testing, labo en kantoren)
  • Financiering (LRM, Industrya, Nuhma)
  • Partners (financieel, onderzoek, kennis, etc.)
  • Netwerking faciliteiten (brasserie, restaurant, terras, auditorium, congres- en feestzaal, etc.)