THOR Maintenance

Stel: uw technische processen lopen steeds op rolletjes. Slimme machines monitoren hun eigen werking en sturen de gegevens door naar een softwareplatform, van waaruit ze kunnen worden gedeeld met alle belanghebbenden en gebruikt om de productieprocessen verder te optimaliseren. Is er toch een probleem, dan kan u via het platform beroep doen op een externe professional die het euvel meteen verhelpt. Welkom in de wereld van Industrie 4.0.


Al bijna dertig jaar helpt Geert Nies, zaakvoerder van THOR-Maintenance, bedrijven bij het optimaliseren van hun technische diensten. Geïnspireerd door het concept van Industrie 4.0 besloot hij om THOR-Maintenance op te richten. “Machines en processen worden alsmaar complexer en de ontwikkelingen gaan razendsnel, vooral voor kleinere bedrijven, waar de technische dienst vaak maar uit één persoon bestaat, is het niet meer haalbaar om die machines zelf te onderhouden. Wij helpen bedrijven om inzicht te krijgen in hun technische processen en reiken hen de nodige tools aan om bij te sturen.”


Geerts visie vertrekt vanuit de 4 bedrijfspijlers: Systemen, Processen, Personeel en Data. “THOR-Maintenance speelt een voortrekkersrol in de ontwikkeling van een nieuw industrieel platform en stoomt bedrijven klaar voor de industrie van morgen,” aldus Geert. “Machines sturen data door naar een platform, van waaruit de gegevens worden geanalyseerd, gedeeld en gebruikt om problemen op te lossen en te voorkomen. Het platform vergemakkelijkt een nauwe samenwerking tussen leveranciers, klanten en personeel. Het is belangrijk dat bedrijven de ommezwaai maken en leren om dingen uit te besteden. Daardoor ben je niet meer zo afhankelijk van je eigen technische medewerkers, maar kan je beroep doen op externe specialisten wanneer dat nodig is. Dit reduceert de administratie met maar liefst 80%, verhoogt de efficiëntie en bespaart tijd en geld. Zo ontstaan uiteindelijk ook betere, proactieve samenwerkingsverbanden waarbij verschillende partners samen een product ontwikkelen of verbeteren.”

Daarbuiten is en blijft THOR Maintenance de aangewezen partner om bij technische bedrijven de maintenance-processen binnen de technische dienst te optimaliseren. Hierin hebben wij al meer dan 30 jaar ervaring en mooi referenties verzameld.