GreenSoil Group

Over de gehele wereld worden stukken grond verontreinigd door industriële activiteiten. Deze bodemverontreinigingen kunnen een risico vormen voor mens, dier en natuur. In een aantal landen wordt reeds sinds lange tijd actief de bodem gesaneerd waar deze verontreinigd is geraakt. In Nederland is er al sinds de jaren 70 een bodemsaneringsmarkt. In deze markt is veel ervaring opgedaan met betrekking tot het kosten efficiënt saneren van verontreinigde bodem.

Met name voor het in-situ en on-site saneren is veel ervaring en expertise nodig. In-situ Saneren betekent het saneren van verontreinigd grond en grondwater zonder de grond te ontgraven. On-site saneren betekent de verontreinigde grond ontgraven en op de locatie reinigen en hergebruiken.

GreenSoil Group richt zich op de internationale niche markt van de in-situ en on-site bodemsaneringen.

Waarbij op een kostenefficiente en duurzame wijze verontreinigde grond en grondwater wordt gereinigd. Vanuit het duurzaamheidskarakter en de robuustheid van de techniek worden met name biologische reinigingsmethoden gebruikt.