Green Valley

Green Valley heeft meer dan 15 jaar ervaring met de ontwikkeling en implementatie van standaard software voor klanten uit verschillende sectoren. Onze webtoepassingen bieden oplossingen in het domein van besluitvorming, Mid- en Front-Office, waarbij de digitale dienstverlening naar de klant centraal staat. Wij bieden onze klanten een gefaseerd groeipad aan dat elke organisatie kan implementeren in functie van het ambitieniveau rond digitale dienstverlening.

In onze visie bestaat een klantgerichte en digitale dienstverlening uit 3 verschillende componenten. Het inrichten van een breed gamma van communicatiekanalen, het automatiseren van de behandeling van de binnengekomen aanvragen en de pro-actieve terugkoppeling van status en resultaat. Green Valley zorgt niet alleen voor de software, we begeleiden onze klanten van A tot Z om gezamenlijk tot een succesvolle transitie te komen.