EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy is de drijvende kracht achter innovatie voor duurzame energie in heel Europa.

Zij ondersteunen innovatie en investeren daarin tijdens het hele traject - van opleiding tot eindgebruiker. Via hun netwerk van partners verbinden ze partijen in heel Europa: niet alleen brengen wij uitvinders en bedrijfsleven samen, maar ook afgestudeerden en werkgevers, onderzoekers en ondernemers en bedrijven en markten.

EIT InnoEnergy is actief op drie essentiële terreinen van de innovatiemix:

  • Onderwijs, om een bijdrage te leveren aan goed opgeleide en ambitieuze arbeidskrachten die de eisen rondom duurzaamheid en de bijbehorende sectoren begrijpen.
  • Innovatieprojecten, om ideeën, uitvinders en bedrijfsleven samen te brengen voor commercieel aantrekkelijke technologieën met concrete resultaten vor de klant.
  • Diensten bij het opzetten van bedrijven om ondernemers en start-ups te ondersteunen die met hun innovatieve aanbod zorgen voor uitbreiding van Europa's energie-ecosysteem.

Het samenvoegen van deze disciplines zorgt voor een maximale impact van elke discipline afzonderlijk, brengt de ontwikkeling van marktklare oplossingen in een stroomversnelling en creëert een vruchtbare omgeving waarin we de innovatieve resultaten van ons werk op de markt kunnen brengen. 

InnoEnergy werd opgericht in 2010 en wordt ondersteund door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT).