Book a workplace in one of the start-up hotspots in the province. Book now

Agoria-Sirris Community

OVER AGORIA-SIRRIS COMMUNITY

Sirris en Agoria, al meer dan 70 jaar bevoorrechte partners van de Belgische technologiebedrijven, werken op belangrijke industriële thema’s (Green, Digital, Talent) steeds intenser samen. Zij bieden een complementair totaalaanbod van acties en middelen aan teneinde de industrie ook in deze complexe tijden optimaal te blijven ondersteunen.

Agoria, met ruim 2.000 lid-bedrijven de grootste sectorfederatie van het land, zorgt ervoor dat het kader waarbinnen de lid-bedrijven kunnen functioneren zo gunstig mogelijk is. Een 200-tal experts behartigen de belangen van de technologiesector op alle politieke overleg- en beslissingsniveaus. Ze faciliteren interactie en samenwerking tussen de lid-bedrijven. Jaarlijks leveren ze meer dan 100k (!) expertisediensten rond diverse sociaal-juridische, maatschappelijke, vaktechnische en politiek strategische thema’s.

Als innovatiecentrum van en voor de technologische industrie begeleidt Sirris elk jaar 1.300 bedrijven met hun technologische innovaties. Het stelt zijn 150 ingenieurs en technologische experts en zijn high-tech test- en demo-infrastructuur ter beschikking om de technologiebedrijven concreet vooruit te helpen op het vlak van productie, productontwikkeling en de digitale en groene transitie.

De industriële expertise van de Agoria en Sirris medewerkers – waarvan het overgrote deel jarenlang zelf ervaring opgedaan hebben in de industrie –  wordt verder op dagelijkse basis en ten dienste van de lid-bedrijven verrijkt met de kennis en het aanbod van meer dan 500 technologie-aanbiedende lid-bedrijven. Bovendien staan de medewerkers in voortdurend contact met de (academische) kenniswereld, alsmede relevante institutionele actoren.

Zo biedt de Agoria-Sirris Community jou unieke, onbevooroordeelde connecties en vormt ze een toegangspoort naar expertise die leidt tot  succesvolle adoptie van nieuw beschikbare technologieën.

 

WAAROM KOOS AGORIA-SIRRIS COMMUNITY VOOR INCUBATHOR OP THOR PARK

Met de intrek bij IncubaThor wenst Sirris de opbouw voor te bereiden van een geconnecteerde pilootlijn, bestaande uit bewerkingsprocessen, assemblage en logistiek, met reële productie van een demonstrator product. Naast demonstratie wordt deze I4.0 pilootlijn en de individuele apparatuur ook opengesteld voor (1) technologieleveranciers om hun oplossingen verder te ontwikkelen en beter af te stemmen op de KMO-realiteit en (2) maakbedrijven om een eigen innovatief productiesysteem uit te testen zonder de dagdagelijkse productieactiviteiten te moeten onderbreken. Bijkomend worden rond high end IT oplossingen (AI, ML, cybersecurity) mobiele demonstratoren ontwikkeld die toelaten om KMO’s met mindere absorptiecapaciteit te bereiken, te inspireren en naar FacThory te leiden.

Het is bovendien de expliciete wens van de Agoria en Sirris leden om (industriële) actoren samen te brengen en te betrekken bij bestaande of nieuwe initiatieven binnen het Thor Park Ecosysteem. Met name binnen het thema Smart Energy solutions by and for Advanced Manufacturing dienen onze leden correct en tijdig op de hoogte gebracht te worden van ontwikkelingen rond Smart Energy, kunnen ze mee het toegepast onderzoek sturen, en kunnen ze specifieke kennis en modellen laten ontwikkelen en vervolgens toepassen.

De voornaamste bijdrage die de Agoria-Sirris Community aan dit bestaande en sterk groeiende ecosysteem kan leveren, berust op volgende drie peilers:

1. de stap zetten naar eco-efficiëntie van wereldklasse, rekening houdend met de specifieke set-up van een diverse groep van maakbedrijven. Thema’s waar – tezamen met de EnergyVille actoren alsmede (lokale) commerciële actoren – in eerste instantie op gefocust kan worden, zijn :

• Production scheduling in function of energy availability

• Green & eco-efficient powered production equipment

• Product & Process (re-)engineering

• Effective & efficient (component) supply chain

2. het verbinden van de Agoria oplossingsaanbieders met nieuwe Thor Park living lab initiatieven. Hierbij denken we in eerste instantie aan de Agoria-leden binnen Industrial Automation en Building Technology.

3. het helpen uitbouwen van een sterk, lokaal Digital Upskilling opleidingsaanbod voor specifieke, door Agoria & Sirris geselecteerde maakprofielen. Een eerste scanning toonde aan dat het lokale opleidingsaanbod zich momenteel sterk richt naar Procesingenieurs, Onderhoudstechnici alsmede Montage- & Assemblageoperatoren. Een specifiek aanbod voor lijn-, machineoperatoren alsmede machinestellers en magazijniers is vooralsnog niet aanwezig. Volgende belangrijke partners werden hiervoor reeds geïdentificeerd : Limtec+, SyntraPXL, VDAB

© IncubaThor 2024
IncubaThor is an initiative by investment company LRM, city Genk, KU Leuven and Campus EnergyVille.

We use cookies or similar technologies (e.g. pixels or social media plug-ins) to optimise your user experience on our website, among other things. In addition, we wish to use analytical and marketing cookies to personalise your visit to our website, to send targeted advertisements to you, and to give us more insight into your use of our website.

Do you consent to our use of cookies for an optimal website experience, so that we can improve our website and surprise you with advertisements? Then confirm with ‘OK’.

Conversely, would you like to set specific preferences for different types of cookies? This can be done via our Cookie Policy. Would you like more information about our use of cookies or how to delete cookies? Please read our Cookie Policy.